Việc làm mới 

Cẩm nang nghề nghiệp 

 

Tuyển dụng Nhân viên phục vụ và giao hàng tại Hải Phòng

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là các Quán ăn, Nhà hàng và khách sạn, công ty PGB tuyển dụng Nhân viên phục vụ và giao hàng với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Công nhân sản xuất và lắp ráp điện tử tại Bắc Ninh

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng là công ty vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Sản xuất và lắp ráp điện tử tại Bắc Ninh, công ty PGB liên tục tuyển dụng Công nhân sản xuất và lắp ráp điện tử với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Công nhân xếp dỡ hàng hóa tại Hải Phòng

PGB là công ty dịch vụ tuyển dụng,cung ứng nhân sự,cho thuê lao động chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo,lao động phổ thông,lao động kỹ thuật, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, công ty PGB liên tục tuyển dụng Công nhân xếp dỡ hàng hóa với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Công nhân may có tay nghề tại Thanh Hóa

PGB là công ty dịch vụ tuyển dụng,cung ứng nhân sự,cho thuê lao động chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo,lao động phổ thông,lao động kỹ thuật, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng là Công ty may của CHLB Đức, công ty PGB liên tục tuyển dụng Công nhân may có tay nghề với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Công nhân may có tay nghề tại Hưng Yên

PGB là công ty dịch vụ tuyển dụng,cung ứng nhân sự,cho thuê lao động chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo,lao động phổ thông,lao động kỹ thuật, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng là Công ty may, công ty PGB liên tục tuyển dụng Công nhân may có tay nghề với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Nhân viên nấu ăn nhà hàng

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để cung ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là các Nhà hàng và khách sạn, công ty PGB liên tục tuyển dụng Nhân viên nấu ăn nhà hàng với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Nhân viên phục vụ nhà hàng

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để cung ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là các Nhà hàng và khách sạn, công ty PGB liên tục tuyển dụng Nhân viên phục vụ nhà hàng với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Lao động vệ sinh công nghiệp

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để cung ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là các hộ gia đình, công ty PGB liên tục tuyển dụng lao động vệ sinh công nghiệp với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Thợ xây dựng

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để cung ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là các công ty trong lĩnh vực xây dựng, công ty PGB liên tục tuyển dụng Thợ xây dựng có tay nghề với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tuyển dụng Lao động thời vụ

Công ty cổ phần PGB là công ty về dịch vụ tuyển dụng chuyên cung ứng nhân sự qua đào tạo, cung cấp lao động phổ thông, cung cấp giúp việc gia đình, cung cấp lao động thời vụ, cung ứng lao động ngắn hạn, dài hạn. Khách hàng của PGB là hộ gia đình, xí nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Hiện tại để ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực Điện tử, May Mặc, Xây dựng, Cơ khí, công ty PGB liên tục tuyển dụng Lao động thời vụ với thông tin cụ thể như sau:

Đọc thêm...

 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL