Việc làm mới 

Cẩm nang nghề nghiệp 

 

Dự luật Doanh nghiệp sửa đổi được thêm 57 điều mới

So với Luật doanh nghiệp 2005, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) cơ bản giữ nguyên cấu trúc. Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung thêm Chương IV về doanh nghiệp nhà nước; sáp nhập hai chương cũ của Luật doanh nghiệp 2005 là “Chương IX quản lý nhà nước” và “Chương X điều khoản thi hành” thành Chương X về tổ chức thực hiện.

Đọc thêm...

 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL